Yrityksen myynti: katso myyjän muistilista

Huolellinen valmistautuminen parantaa yrityksen myynnin onnistumista, nostaa myyntihintaa sekä vähentää kauppaan liittyviä riskejä. Katso asiantuntijan vinkit myyjälle!

Tilintarkastuksen hinta

Tilintarkastuksen hintaan vaikuttavat mm. tilintarkastajan työn laajuus, yrityksen kirjanpidon ja hallinnon laatu, yrityksen toimiala, liikevaihdon monimutkaisuus sekä tilikauden tapahtumat. Katso mistä kannattaa maksaa ja miten vertaat hintoja!

Idman-Vilén Oy:n Porin toimipiste osaksi Elinkaarta​

Elinkaari kasvaa yritysostolla. Elinkaari Oy on ostanut Idman-Vilén Oy:n Porin toimipisteen tilintarkastus-, koulutus- ja konsultointiliiketoiminnan. Omistusoikeus siirtyy myyjältä ostajalle 30.5.2023 ja Idman-Vilén Oy:n Porin toimiston asiantuntijat siirtyvät Elinkaareen vanhoina työntekijöinä. Yrityskauppa on osa Elinkaaren tavoitteellista kasvustrategiaa. Voimakkaasti kasvava, paikallinen tilintarkastusyhteisö Elinkaari tähtää Satakunnan johtavaksi tilintarkastusyhteisöksi ja valtakunnallisesti merkittäväksi vastuullisen kasvun asiantuntijayritykseksi. –Idman-Vilénin Porin toimipiste on […]

Yrityskauppa osakekauppana vai liiketoimintakauppana?

Osake- ja liiketoimintakaupassa on omat etunsa ja riskinsä ostajan ja myyjän näkökulmasta. Päätös kaupan toteutustavasta tehdään yleensä osana yrityskauppaneuvotteluja, siksi osapuolten on tärkeää pysyä avoimena eri vaihtoehdoille. Valittu toteutustapa voi olla kompromissi, joka näkyy kauppahinnassa. Yrityskaupan riskejä voidaan minimoida myös kauppakirjan ehdoilla ja due diligence -tarkastuksella. Yrityskaupan toteutus eri yhtiömuodoissa

Mikä on KHT-tilintarkastaja, entä HT ja JHT? Mikä pätevyys sopii yritykseni tarpeisiin?

Suomessa tilintarkastuksen voi suorittaa vain Patentti- ja rekisterihallituksen auktorisoima tilintarkastaja, jolla on HT-, KHT- tai JHT-pätevyys. Mutta mitä eroa näillä nimikkeillä on? Mikä tilintarkastaja sopii pk-yritykselle tai pörssiyhtiölle, entä yhdistykselle, säätiölle ja kunnalle? Tilintarkastajan nimike osoittaa pätevyystasoa ja kokemusta HT-, JHT- ja KHT-tilintarkastaja ovat suojattuja ammattinimikkeitä, joita saavat käyttää vain tilintarkastuslain mukaisesti hyväksytyt, nimikettä vastaavan […]

Mitä tilintarkastus sisältää: mitä tilintarkastuksessa tehdään ja miten toimet valitaan?

Tilintarkastuksen tavoitteena on antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta. Tässä artikkelissa avaamme tarkemmin tilintarkastuksen sisältöä, etenemistä ja tavoitteita. Mitä tilintarkastus sisältää ja miten se etenee? Osakeyhtiön tilintarkastus sisältää tilinpäätökseen, tilikauden kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen. Yksinkertaisimmin tiivistettynä tilintarkastaja tarkastaa kirjanpitäjän laatiman, allekirjoitetun tilinpäätöksen, jonka jälkeen hän laatii tilintarkastuskertomuksen ja tekee tilinpäätösmerkinnän. […]

Osakeyhtiön tilintarkastusvelvollisuus: milloin tilintarkastaja on valittava

Osakeyhtiö on yleensä tilintarkastusvelvollinen, kun taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai yhtiö työllistää vähintään kolme henkeä. Osakeyhtiön kannattaa valita tilintarkastaja, joka tarjoaa muutakin kuin lakisääteistä varmennuspalvelua. Osakeyhtiön tilintarkastusvelvollisuus Lähtökohtaisesti kaikki suomalaiset osakeyhtiöt ovat tilintarkastusvelvollisia. Vain pienimmät jatoimintaansa aloittelevat yhtiöt voidaan tietyin ehdoin vapauttaa lakisääteisestä tilintarkastusvelvollisuudesta. Osakeyhtiön tilintarkastukseen voit […]

Porilainen Audec Tilintarkastus osaksi kasvavaa Elinkaari- tilintarkastusyhteisöä

Porilainen Tilintarkastus Elinkaari Oy on ostanut porilaisen Audec Tilintarkastus Oy:n 12.1.2023 päivätyllä osakekaupalla. Audec jatkaa osana uutta, voimakkaasti kasvavaa Elinkaari-tilintarkastusyhteisöä, jonka tavoitteena on kasvaa Satakunnan suurimmaksi toimijaksi. Audecin asiantuntijat siirtyvät Elinkaareen vanhoina työntekijöinä. Samat kasvot, entistä laajemmat palvelut Muutos takaa Audec Tilintarkastus Oy:n asiakkaille entistä paremmat ja kattavammat palvelut leveämmillä harteilla.–Audecin kasvumahdollisuudet olisivat olleet nykyresursseillamme rajalliset, […]