Yrityskaupat

Onnistunut yrityskauppa on huolellisen suunnittelun tulos

Autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan yrityskaupan riskittömästi. Meillä on kokemusta pienistä ja suurista yrityskaupoista eri toimialoilta. Tunnemme yhtiö- ja verolainsäädännön lisäksi eri toteuttamismallien edut ja riskit. Voimme toimia sekä ostajan että myyjän neuvonantajana yrityskaupan valmisteluvaiheesta tarkastuksiin, neuvotteluihin ja sopimusten laatimiseen.

Yksinkertaisimmillaan yrityskaupassa on kyse yrityksen ostamisesta ja myymisestä, mutta kaupan toteutustavalla on suuri merkitys sekä ostajalle että myyjälle. Yritysjärjestelyjen asiantuntija auttaa löytämään verotehokkaimman ja turvallisimman yrityskaupparakenteen ja varmistaa prosessin hallitun etenemisen sekä yhtiön toimintakyvyn säilymisen niin kauppavaiheessa kuin sen jälkeenkin.

Yrityskaupan rakenteen suunnittelu

Menestyksekkään yrityskaupan takana on aina huolellinen suunnittelu, sillä pienetkin virheet voivat tulla kalliiksi ja mutkistaa prosessia. Autamme monipuolisesti yrityskaupan kartoitusvaiheessa: laskemme eri toimintatapojen veroseuraamuksia, teemme riskianalyysejä ja arvonmäärityksiä sekä due diligence -tarkastuksia. Autamme löytämään juridisen ja rahoituksellisen yrityskaupparakenteen, jolla on turvallista edetä.

 

”Menestyksekkään yrityskaupan takana on huolellinen
suunnittelu, sillä pienetkin virheet voivat tulla kalliiksi. Autamme löytämään verotehokkaan ja turvallisen yrityskaupparakenteen.”

 

Yrityskaupan verosuunnittelu

Tunnemme sekä osakeyhtiö- että verolainsäädännön – jälkimmäinen painottuu usein käytännön syistä enemmän yrityskauppaa suunnitellessa. Tehokkaaseen verosuunnitteluun ja eri toimintamallien analysointiin kannattaakin varata riittävästi aikaa ennen suunniteltua yrityskauppaa. Tarvittaessa haemme verottajalta ennakkoratkaisun yllätysten välttämiseksi.

Arvonmääritys ja due diligence -tarkastus

Jokaisella ostajaehdokkaalla on luonnollisesti oma näkemyksensä yrityksen arvosta, samoin myyjällä. Ulkopuolisen asiantuntijan arvonmääritysmenetelmien, tarkastusten ja analyysien avulla pyritään löytämään neuvottelualue ja lopulta saavuttamaan yhteisymmärrys kauppahinnasta.

Arvonmäärityksen lisäksi tilintarkastajamme tekevät myös yrityskauppoihin liittyviä due diligence -tarkastuksia. Due diligence antaa ostajalle selkeän ja kattavan kuvan myytävän yrityksen toiminnasta ja taloudesta sekä yrityskauppoihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista.

Liiketoiminta- vai osakekauppa?

Liiketoiminta- ja osakekauppa ovat tavallisimpia yrityskaupan muotoja. Liiketoimintakaupassa luovuttava yhtiö myy liiketoimintansa ja osakekaupassa omistajayrittäjä myy osakkeensa, mikä vaikuttaa ratkaisevasti sekä verotukseen että kauppaan liittyviin riskeihin.

Liiketoimintakaupassa ei pääsääntöisesti siirry myyjäyrityksen riskejä ja vastuita, mutta haasteena ovat mm. lukuisat verokysymykset ja sopimusten siirrettävyys. Koska kauppahinta maksetaan myyvälle yhtiölle, siitä syntyy yleensä verotettavaa tuloa.

Osakekaupassa yhtiön omistaja vaihtuu, kun ostaja saa osakkeet ja myyjä kauppahinnan. Osakekauppa on arvonlisäveroton. Ostajan on oltava erityisen varovainen ja tehtävä huolellinen due diligence -tarkastus, sillä esimerkiksi historialliset verovastuut siirtyvät omistuksen mukana.

Aihe on laaja, joten laadimme siitä erillisen asiantuntija-artikkelin, jossa voit tutustua tarkemmin osake- ja liiketoimintakaupan verokohteluun, riskeihin ja etuihin.

Muistathan, että liiketoiminta- ja osakekaupan lisäksi käytössä on myös veroneutraaleja mahdollisuuksia yritysjärjestelyihin.

Yrityksen valmistelu myyntikuntoon

Yrityskauppaa edeltää useimmiten tavoitteellinen myyntikuntoon valmistelu, jossa voimme toimia ulkopuolisena sparraajana. Ennen yrityskauppaa voidaan kartoittaa tavoitteista riippuen parhaat ratkaisut osakkeen kauppahinnan nostamiseksi tai laskemiseksi ja taseen keventämiseksi. Lisäksi voidaan harkita avainhenkilöiden sitouttamista optioin ja osakkein.

Kannattaa harkita, onko nykyinen liiketoiminta ja yritysrakenne ostajalle houkutteleva kokonaisuus. Yritysrakenteen muutoksilla voidaan esimerkiksi eriyttää ydinliiketoiminnan ulkopuolisia liiketoimintakokonaisuuksia ja varoja.

Myyjän kannattaa aina ajoittaa yrityskauppa oikein tuottojen maksimoimiseksi. Yrityskauppaa suunnitellessa on hyvä ennakoida yrityksen elinkaaren vaihe ja toimialan kehitys. Yrityskauppojen asiantuntija auttaa huomioimaan kaikki yksityiskohdat, jotta saavutat parhaan kauppahinnan ja edulliset sopimusehdot.

Yrityskaupan sopimukset ja dokumentaatio

Toimimme neuvonantajana yrityskaupan sopimusvaiheessa konsultoiden mm. verotuksellisissa ja yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä, kaupan ehdoissa, hinnoittelussa ja riskienhallinnassa. Voimme laatia esi- ja aiesopimusten sekä kauppakirjojen lisäksi myös muut yrityskaupoissa vaaditut dokumentit, kuten pöytäkirjat, tilintarkastajan lausunnot, viranomaisilmoitukset ja rekisteröinnit. Meiltä saat myös salassapito-, rahoitus-, optio- ja osakassopimukset.

Yrityskaupan rahoitus

Huolellisesti suunniteltu yrityskauppa antaa paremmat mahdollisuudet rahoituksen hakemiseen. Oman rahoituksen ja lainojen lisäksi yrityskaupan rahoittamiseen voidaan käyttää pääoma- tai enkelisijoittajia tai listautumista. Voimme auttaa myös rahoituksen suunnittelussa ja kartoittamisessa.

Yrityskauppa kasvustrategiana

Yli 20 vuoden konsultointikokemuksen lisäksi meillä on pitkä omakohtainen kokemus liiketoiminnan kasvattamisesta yritysostoin. Mikäli tavoittelette liikevaihdon kasvua, vahvempaa markkina-asemaa, uusia markkinoita tai laajempaa palveluvalikoimaa, voimme auttaa kasvuelinkaaren strategisessa suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Kysy lisää yrityskaupoista