Vastuullisuus

Vastuullisen kasvun asiantuntija

Koko toimintamme perustuu vastuullisuuteen: visiomme ja strategiamme mukaan luomme Suomeen vastuullista kasvua. Riippumattomana tilintarkastusyhteisönä valvomme myös muiden yhteisöjen toiminnan ja hallinnon lainmukaisuutta.

Vastuullinen toiminta tarkoittaa meille Elinkaaren arvojen ja eettisten periaatteiden sekä toimialojemme standardien ja hyvien käytäntöjen noudattamista. Toimimme vastuullisena yrityskansalaisena ja pyrimme omalta osaltamme lisäämään talouden ja hallinnon läpinäkyvyyttä.

Valvottua laatua – riippumattomasti

Työmme korkean laadun takana ovat kokeneet ja riippumattomat asiantuntijamme, jotka kehittävät jatkuvasti omaa ammattitaitoaan. Tilintarkastusyhteisönä toimintaamme säätelevät lait ja määräykset sekä toimialan kansainväliset standardit. Suomessa tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön ulkoisesta laadunvarmistuksesta vastaa Patentti- ja rekisterihallitus. Sisäisessä laadunvalvonnassamme noudatamme yhtiön laadunvalvontakäsikirjan mukaisia toimia, jotka perustuvat kansainväliseen laadunvalvontastandardiin ISQC 1.

Varmistamme riippumattomuutemme jokaisen toimeksiannon yhteydessä.

 

”Kaikki toimintamme perustuu vastuullisuuteen:
visiomme ja strategiamme mukaan luomme
Suomeen vastuullista kasvua.”

 

Kysy lisää tai pyydä tarjous