Elinkaaren
arvot

Elinkaaren arvot

Elinkaari on arvovetoinen tilintarkastusyhteisö ja kasvun asiantuntija. Arvot näkyvät niin arjessamme kuin strategiassammekin. Tärkeimmät arvomme ovat yhteisymmärrys, kasvuvoima ja kehitysvastuu.

1. Yhteisymmärrys

Työmme pohjana on ymmärrys ja yhteistyömme pohjana syvä yhteisymmärrys. Pitkän ja monialaisen kokemuksemme ansiosta ymmärrämme taloutta, liiketoimintaa ja kannattavan kasvun edellytyksiä. Jotta asiantuntemuksemme voi jalostua asiakkaan kasvun voimavaraksi, meidän tulee ymmärtää syvällisesti myös asiakkaan liiketoimintaa ja toimintaympäristöä. Tavoittelemme pitkäikäisiä, syviä yhteistyösuhteita, jotta asiakkaamme saavat täyden hyödyn asiantuntemuksestamme.

Asetamme yhteiset tavoitteet kunnioittaen asiakkaamme tahtotilaa. Vuorovaikutuksemme on avointa, luottamuksellista ja uusia mahdollisuuksia rakentavaa. Luottamukselliseen tilintarkastus- ja neuvonantosuhteeseen sisältyy myös negatiivisten asioiden esilletuominen, jotta voimme yhdessä kartoittaa parhaat mahdolliset ratkaisut jokaiseen tilanteeseen.

 

”Tärkeimmät arvomme ovat yhteisymmärrys,
kasvuvoima ja kehitysvastuu. Ne näkyvät niin
arjessamme kuin strategiassammekin.”

 

2. Kasvuvoima

Lupaamme asiakkaillemme kasvuvoimaa. Tavoittelemme jatkuvaa kasvua ja kehittymistä: niin asiakkaan liiketoiminnan kasvua kuin yhteistyömme syventymistä ja oman ammattitaitomme kehittämistä.

Meillä on kokemusta ja näyttöjä kasvusta, mutta kasvun luominen on jatkuva prosessi, joka vaatii oman toimintamme ja osaamisemme jatkuvaa kehittämistä. Tarvitsemme myös herkkyyttä kasvumahdollisuuksien havaitsemiseen ja verkostomme asiantuntijoiden voimaa asiakkaan tukemiseen omalla kasvupolullaan.

Tavoittelemalla yhteisiä onnistumisia lunastamme sekä asiakkaan että markkinan arvostuksen. Asiakkaidemme kasvu luo meidän kasvuamme.

3. Kehitysvastuu

Edistämme vastuullista ja läpinäkyvää taloutta, hallintoa ja liiketoimintaa.

Tuemme vastuullista kasvua. Asiantuntemuksemme ja kokemuksemme avulla voimme parantaa asiakasyritystemme joustavuutta, ennakointia ja riskienhallintaa sekä edistää yrityksen arvon muodostumista. Meillä on vastuu niin oman kuin asiakkaidemmekin toiminnan kehittämisestä.

Kannamme vastuumme myös toimintaympäristömme kehittymisestä ja vastuullisen kasvun luomisesta Suomeen. Jaamme omaa osaamistamme ja osallistumme aktiivisesti toimialojemme kehittämiseen sekä yhteiskunnassa käytyyn taloudelliseen keskusteluun.

Elinkaari toimii eettisesti ja vastuullisesti. Tilintarkastusyhteisönä sekä yhtiö- ja vero-oikeudellisena neuvonantajana lakien, sääntöjen ja toimialan standardien noudattaminen on meille itsestäänselvyys. Täällä voit tutustua tarkemmin vastuullisuusperiaatteisiimme.

Kysy lisää tai pyydä tarjous