Kasvupalvelut

Kasvuyritysten neuvonantaja

Tarjoamme monipuolisia konsultointi- ja kehittämispalveluita kasvaville pk-yrityksille. Corporate advisory -palvelumme on suunniteltu kasvuyritysten tarpeisiin: autamme nostamaan yrityksen arvoa, kehittämään hallintoa ja riskienhallintaa sekä valmistautumaan yrityskauppoihin tai listautumiseen. Elinkaari on kasvuyritysten neuvonantaja, joka tuntee kasvun mukanaan tuomat muutokset.

Taloudellinen ja strateginen tuki

Kasvuyritysten taloudellisena ja strategisena neuvonantajana tunnemme ajantasaisen oikeuskäytännön ja muuttuvan verolainsäädännön. Elinkaaren riippumattomat asiantuntijat ovat liikkeenjohdon käytettävissä rahoitus- ja yritysjärjestelyiden lisäksi mm. verosuunnittelussa, sopimusasioissa, hallinnon ja talousjohtamisen kehittämisessä, investointien suunnittelussa ja omistaja-arvon kasvattamisessa. Tarjoamme erilaisia analyyseja ja selvityksiä strategisen suunnittelun tueksi.

Asiantuntijoillamme on laaja kokemus kotimaassa ja kansainvälisesti toimivien kasvuyritysten neuvonanto- ja kehityspalveluista. Voimme auttaa niin tavoitteellisen kasvustrategian suunnittelussa kuin toteuttamisessakin. Meiltä saat tukea myös arjen haasteisiin kaikissa talouden ja liikejuridiikan kysymyksissä.

 

”Corporate advisory -palvelumme on suunniteltu kasvuyritysten
tarpeisiin: autamme nostamaan yrityksen arvoa, kehittämään hallintoa ja
valmistautumaan yrityskauppoihin tai listautumiseen.”

 

Kasvuyrityksen yritysjärjestelyt ja verosuunnittelu

Kokemuksemme mukaan kasvuyritykset reagoivat liian myöhään omistus- ja yritysrakenteen muutostarpeisiin. Autamme valmistautumaan yrityskauppoihin tai listautumiseen ajoissa muodostamalla tehokkaan ja joustavan konsernirakenteen.

Kasvuyritys voi hallita riskejä ja optimoida verotusta erillisellä emoyhtiöllä, vaikka suunnitelmissa ei olisikaan yrityskauppoja. Tällöin myös kasvun myötä kertyneet uudet liiketoiminta-alueet voidaan eriyttää omiin liiketoimintayhtiöihinsä, jolloin niiden riskit eivät rasita ydinliiketoimintaa.

Riskienhallinta ja hyvä hallinto pohjana kasvulle

Ammattitaitoinen, läpinäkyvä ja vastuullinen hallinto toimii pohjana yrityksen kestävälle kasvulle ja menestykselle. Hyvän hallinnon kehittäminen (corporate governance) onkin edessä viimeistään pörssilistautumista suunnitellessa, mutta se on useimmiten edellytyksenä myös rahoituksen saamiseksi.

Näkemyksemme mukaan hallintokäytäntöjä kannattaa kehittää ennen mitä tahansa yrityskauppaa, sillä hyvä hallintotapa edistää osaltaan arvonmuodostusta. Voimme auttaa kehittämään myös sisäistä valvontaa ja tarkastusta sekä hallitustyöskentelyä.

Rahoituksen suunnittelu ja hakeminen

Rahoitustarpeet ovat erilaisia kasvuyrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Suunnittelemme yrityksellenne tarkoituksenmukaisen rahoitusrakenteen ja autamme neuvottelemaan rahoituksen eri lähteistä ehdot ja kustannukset optimoiden. Toimimme ulkopuolisena neuvonantajana rahoitusneuvotteluissa yksityisten pääomasijoittajien kanssa ja autamme julkisen rahoituksen hakuprosessissa.

Tunnemme sekä tarjolla olevat rahoitusmahdollisuudet että rahoittajien vaatimukset. Koska olemme yritysjärjestelyjen ammattilainen, arvonmäärityksillämme ja analyyseillamme on kentän luottamus.

Kasvuyrityksen sopimukset ja politiikat

Liiketoiminnan kasvaessa kasvetaan ulos vanhoista sopimuksista, sillä murrostilanteissa tarvitaan entistä enemmän ennakointia ja riskienhallintaa. Hallitulla sopimusarkkitehtuurilla voidaan sekä ehkäistä konflikteja että varautua muutoksiin.

Kasvuyrityksen on hyvä tarkastaa, että yhtiöjärjestys ja osakassopimus vastaavat omistajien tahtotilaa ja tulevaisuuden suunnitelmia. Myös perustajaosakkaiden osalta kannattaa varmistaa immateriaalioikeuksien siirtyminen yritykselle. Elinkaaren asiantuntijat ovat käytössänne kaikissa sopimusasioissa, työ- ja salassapitosopimuksista johtaja- ja optiosopimuksiin sekä toimeksiantosopimuksiin.

Kasvavalta yritykseltä odotetaan myös eettistä ja vastuullista toimintaa. Vaatimustenmukaisuutta on hyvä säädellä sopimuksin ja politiikoin, sillä vastuullisuus on myös kilpailuetu.

Kasvumentorointi

Vaikka corporate advisory -palvelumme keskittyvät taloudellisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin sekä omistus- ja rakennemuutoksiin, meillä on myös omakohtaista kokemusta kasvuyrittäjyydestä ja voimme tukea omistajayrittäjiä kasvumentorin roolissa.

Kysy lisää kasvupalveluista