Arvonmääritys

Arvonmääritys luo pohjan yrityskaupoille

Arvonmäärityksellä on tärkeä rooli yrityskauppaprosessissa: niin ostaja kuin myyjäkin pyrkii vaikuttamaan kauppahintaan arvonmäärityksen avulla. Ulkopuolinen asiantuntija voi silloittaa neuvotteluja kohti yhteisymmärrystä.

Yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteissa

Arvonmäärityksellä luodaan pohja yrityskauppaneuvotteluille. Jokaisella ostajaehdokkaalla on luonnollisesti oma näkemyksensä yrityksen arvosta, samoin myyjällä. Ulkopuolisen asiantuntijan arvonmääritysmenetelmien, tarkastusten ja analyysien avulla pyritään löytämään neuvottelualue ja lopulta saavuttamaan yhteisymmärrys kauppahinnasta.

Arvonmääritys ei tarkoita samaa kuin kauppahinta, mutta arvonmäärityksen avulla löydetään arvostustaso, jossa myyntineuvottelut voidaan toteuttaa. Lopullinen kauppahinta perustuu ostajan ja myyjän väliseen sopimukseen.


”Ulkopuolisen asiantuntijan arvonmääritysmenetelmien, tarkastusten
ja analyysien avulla pyritään löytämään neuvottelualue ja lopulta
saavuttamaan yhteisymmärrys kauppahinnasta.”

 

Ennakoi kauppoja arvonmäärityksellä

Myymistä harkitsevan osapuolen kannattaa mitata yrityksensä arvo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Arvonmääritys kertoo, mitkä asiat ovat kunnossa ja mitä pitää kehittää nostaakseen yrityksen arvoa. Voimme onnistua nostamaan yrityksenne arvoa ennen yrityskauppaneuvottelujen käynnistämistä esimerkiksi rakennemuutoksilla ja hallinnon kehittämisellä.

Arvonmääritys kehittämistyökaluna

Yrityksen arvonmääritys kannattaa tehdä säännöllisesti, vaikkei suunnittelisikaan yrityskauppaa. On viisasta omaisuudenhallintaa ymmärtää, mistä yrityksen arvo muodostuu ja myös pitää yritys myyntikunnossa.

Arvonmääritys on strateginen johtamisen ja kehittämisen työkalu, joka kertoo yrityksen kunnon ja kasvupotentiaalin. Ilman arvonmääritystä niin alisuoriutuminen kuin kasvumahdollisuudetkin saattavat jäädä huomaamatta. Suosittelemmekin ulkopuolisen asiantuntijan laatimaa arvonmääritystä kaikille kasvuhakuisille yrityksille vähintään viiden vuoden välein.

Arvonmääritystä tarvitaan yrityskauppatilanteiden lisäksi esimerkiksi laskiessa liikkeelle osakkeita tai hakiessa rahoitusta.

Liiketoiminnan tai omaisuuserän arvonmääritys

Voimme mitata arvon myös erilliselle liiketoimintakokonaisuudelle tai yksittäisille omaisuuserille kunkin kohteen erityispiirteet huomioiden.

Riippumaton arvonmäärityksen asiantuntija

Elinkaari on yritysjärjestelyjen neuvonantaja, joka tekee arvonmäärityksiä sekä ostajan että myyjän näkökulmasta. Meillä on kokemusta yritysten ja liiketoiminnan arvonmäärityksestä eri toimialoilla. Luotettavan lopputuloksen takaamiseksi käytämme aina useita arvonmääritysmenetelmiä ja -analyyseja. Teemme arvonmäärityksiä yrityksille, sijoittajille ja yksityishenkilöille.


Pyydä tarjous arvonmäärityksestä​