Tilintarkastajan
lausunnot

Tilintarkastajan lausunnot, todistukset, raportit ja analyysit

Tilintarkastajamme tarjoavat myös muita analyysi- ja raportointipalveluita sekä tarkastuksia, joita yritys haluaa tilata ulkopuoliselta, riippumattomalta asiantuntijalta. Toimeksiantokohtaiset raportit ja tarkastukset voidaan suunnitella joustavasti yrityksen tarpeiden ehdoilla. 

Yleisluonteiset tarkastukset ja varmennukset

Tilintarkastajamme voivat tehdä yleisluonteisia tarkastuksia liittyen tilinpäätökseen, välitilinpäätökseen tai yhtiön osavuosi-informaatioon. Yleisluonteisten tarkastusten ja varmennustoimeksiantojen perusteella voidaan laatia raportteja esimerkiksi rahoittajille.
Tarkastuksissa ja varmennuksissa noudatamme kansainvälisiä standardeja (esim. ISRE 2410, ISRE 2400 ja ISAE 3000).


 

”Analyysi- ja raportointipalvelut kattavat tilintarkastajan
lausunnot viranomaisille, toimeksiantokohtaiset
tarkastukset sekä projekti- ja hanketarkastukset.”

 

Tilintarkastajan lausunnot viranomaiselle

Tilintarkastajamme voivat antaa lain tai rahoitusehtojen vaatimia lausuntoja viranomaisille, julkista valtaa käyttäville yhteisöille ja rahoittajille. Tilintarkastajan lausuntoja viranomaiselle tai tuomioistuimelle säätelee tilintarkastuslaki.

Annamme tilintarkastajan lausuntoja yrityksen koko elinkaaren ajalla, osakepääoman maksamisesta rahoituslausuntoihin ja avustustilityksiin, yrityksen juridisen muodon muutoksiin ja yrityssaneeraushakemuksiin. Meiltä saat tilintarkastajan lausunnot kustannustehokkaasti ja nopeasti.

Projekti- ja hanketarkastukset

Teemme projekti- ja hanketarkastuksia sekä toimimme julkisrahoitteisten hankkeiden lakisääteisenä tilintarkastajana. Voimme myös olla hallinnollisena tukenanne julkisrahoitteisen hankkeen suunnitteluvaiheesta sen päätökseen.

Hanketarkastuksessa varmennetaan tuen tai rahoituksen ehtojen noudattaminen. Rahoituksen käyttämisestä, valvonnasta ja tarkastuksesta määrätään yleensä rahoituspäätöksessä ja -ehdoissa. Tarkastamme hankerahoitusten kustannustilityksiä ja teemme muita rahoittajien vaatimia tarkastustoimia sekä raportoimme halutussa laajuudessa.

 

Pyydä tarjous tilintarkastajan lausunnosta