Asunto-osakeyhtiön
tilintarkastus

Asunto-osakeyhtiön tilintarkastus valvoo osakkaiden etua

Tilintarkastaja on asunto-osakeyhtiön hallituksen kumppani, joka valvoo osakkaiden etua. Tilintarkastuksella varmennetaan taloyhtiön talouden ja hallinnon lainmukaisuutta sekä osakkaiden yhdenvertaista kohtelua.

Mitä hyötyä tilintarkastuksesta on asunto-osakeyhtiölle?

Tilintarkastus antaa luotettavan kuvan asunto-osakeyhtiön toiminnasta, joten se tuo turvaa niin hallitukselle kuin osakkaillekin. Tilintarkastaja pyrkii havaitsemaan mahdolliset poikkeamat, virheet ja väärinkäytökset raportoidakseen ne hallitukselle, joka puolestaan voi korjata toimintaansa ennen tilintarkastuskertomusta. Tilintarkastus parantaa sidosryhmien luottamusta asunto-osakeyhtiöön, joten se saattaa helpottaa rahoituksen saamista.

Tilintarkastaja on riippumaton talousasiantuntija, jonka puoleen voi kääntyä myös muissa talouden ja verotuksen erityiskysymyksissä. Lakisääteisten varmennustoimien lisäksi tilintarkastaja voi auttaa kehittämään sisäistä valvontaa ja raportointia, optimoimaan verotusta ja hakemaan rahoitusta.

 

”Tilintarkastus varmentaa asunto-osakeyhtiön
talouden ja hallinnon lainmukaisuutta sekä
osakkaiden yhdenvertaista kohtelua.”

 

Mitä asunto-osakeyhtiön tilintarkastus sisältää?

Asunto-osakeyhtiön tilintarkastukseen kuuluu tilinpäätöksen, päättyneen tilikauden kirjanpidon, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastus sekä tilintarkastuskertomuksen laatiminen. Asunto-osakeyhtiön tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää kaikki olennainen tieto yhtiön eri osapuolten – osakkaiden, hallituksen ja sidosryhmien – etujen valvomiseksi.

Vaikka jokainen yhtiö ja tilikausi on erilainen, tilintarkastuksella pyritään tuottamaan luotettava kuva asunto-osakeyhtiön toiminnasta ja taloudesta. As oy:n tilintarkastus voi painottua tavallista osakeyhtiötä enemmän hallinnon tarkastukseen, jolloin tilintarkastaja varmentaa mm. hallinnollisten dokumenttien ja päätöksenteon oikeellisuutta. Tilintarkastaja voi valvoa myös yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamista esimerkiksi uudistushankkeiden vastikerahoituksessa ja varojen jakamista koskevissa tilanteissa.

Asunto-osakeyhtiön tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. Tilintarkastuslain perusteella tilintarkastajalla on myös oikeus osallistua yhtiökokouksiin, silloin kuin niissä käsitellään hänen työtehtäviinsä kuuluvia asioita. Siten tilintarkastajalla voi olla merkittävä rooli taloyhtiön toiminnassa.

Taloyhtiön tilintarkastuksessa sovelletaan tilintarkastuslain ja asunto-osakeyhtiölain säädöksiä.

Asunto-osakeyhtiön
tilintarkastusvelvollisuus

Käytännössä yli 30 huoneiston taloyhtiöissä on aina valittava tilintarkastaja.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan tilintarkastaja tarvitaan, jos mikä tahansa alle listatuista tilintarkastusrajoista täyttyy:

• yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on vähintään 30 osakkeenomistajan hallinnassa olevaa huoneistoa
• tilintarkastuslaki tai muu laki edellyttää tilintarkastajan valintaa (taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, liikevaihto 200 000 euroa tai yhtiö työllistää yli 3 henkeä) tai
• osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat tilintarkastusta joko varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaan käsitellään.

Pyydä tarjous taloyhtiön tilintarkastuksesta​