Kommandiittiyhtiön
purkaminen

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön purkaminen

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön voi purkaa helposti yhtiömiesten yksimielisellä sopimuksella. Muussa tapauksessa yhtiö voidaan lopettaa selvitysmenettelyllä. Elinkaaren yritysjärjestelyasiantuntijat voivat toimia ulkopuolisina selvitysmiehinä yhtiölle. Kaikkien ratkaisujen veroseuraamuksiin kannattaa varautua etukäteen.

Ay:n ja Ky:n lopettaminen yhteisellä sopimuksella

Mikäli yhtiömiehet ovat samaa mieltä yhtiön purkamisesta, avoimen ja kommandiittiyhtiön purkaminen on helppoa. Maksa velat ja jaa varat yhtiömiesten kesken (ky:ssä äänettömät yhtiömiehet saavat varansa ennen vastuunalaisia yhtiömiehiä). Kun talousasiat on selvitetty, laadi lopputilitys, josta ilmenee, miten omaisuus on jaettu, ja toimita se yhtiömiehille.

Lopuksi muista ilmoittaa yhtiön lopettamisesta kaupparekisteriin. Muistathan myös toimittaa tarvittavat viranomaisilmoitukset ja suorittaa maksut, vaikka yhtiö olisi jo lopetettu (veroilmoitus, arvonlisävero, työnantajasuoritukset). Myös kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto pitää säilyttää 6–10 vuotta yrityksen lopettamisesta.

Purkamiskäytännöstä kannattaa sopia yhtiösopimuksessa.

 

”Käyttämällä selvitysmiehenä yritysjärjestelyiden asiantuntijaa
varmistatte prosessin lainmukaisuuden ja voitte ennakoida jäljelle jääneen
omaisuuden ja jaettujen varojen verotuksen.”

 

Yhtiömiehen ostaminen ulos vaihtoehtona lopettamiselle

Jos yhtiömiehet ovat eri mieltä avoimen tai kommandiittiyhtiön lopettamisesta, yksi vaihtoehto on lunastaa lopettamista haluavan yhtiömiehen osuus. Jos lunastuksestakaan ei päästä yksimielisyyteen, yhtiön voi purkaa selvitysmenettelyllä.

Ky:n ja Ay:n purkaminen selvitysmenettelyllä

Elinkaaren ulkopuoliset asiantuntijat voivat toimia selvitysmiehenä avoimen ja kommandiittiyhtiön lopettamisessa. Kun käytätte selvitysmiehenä verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntijaa, varmistatte prosessin lainmukaisuuden ja oikeellisuuden sekä voitte ennakoida jäljelle jääneen omaisuuden ja jaettujen varojen verotuksen.

Selvitysmies ilmoittaa kaupparekisteriin yhtiön selvitystilasta ja hakee tuomioistuimesta julkisen haasteen, joka kehottaa velkojia ilmoittamaan saatavat määräaikana. Selvitysmies muuttaa yhtiön omaisuuden rahaksi, maksaa velat, jakaa omaisuuden yhtiömiehille ja laatii lopputilityksen. Hän myös tekee yhtiön lopettamiseen liittyvät viranomaisilmoitukset puolestanne.

Mikäli yhtiön velat ovat varoja suuremmat, se voidaan purkaa konkurssimenettelyllä.

Milloin vastuunalainen yhtiömies voi vaatia avoimen tai kommandiittiyhtiön purkamista?

Yksittäinen vastuunalainen yhtiömies voi vaatia yhtiön purkamista, mikäli sovittu yhtiökausi on päättynyt tai yhtiösopimuksen päättymisestä ei ole erikseen sovittu tai työsopimus on irtisanottu ja sen irtisanomisaika on päättynyt. Purkamista voi vaatia myös toisen vastuunalaisen yhtiömiehen rikkoessa velvoitteitaan, kuollessa tai joutuessa konkurssiin ja ulosmitatuksi. Purkamisen perusteeksi lasketaan myös se, että yhtiön toimintaedellytykset ovat huonontuneet olennaisesti tai toiminnan jatkaminen on kohtuutonta toisen yhtiömiehen terveydentilan vuoksi.

 

Pyydä tarjous ay:n tai ky:n purkamisesta