Tervehdyttäminen
ja yrityssaneeraus

Tervehdyttäminen ja yrityssaneeraus

Voimme auttaa pk-yrityksen tervehdyttämisessä, uudelleenjärjestelyissä ja yrityssaneeraukseen hakeutumisessa. Asiantuntijoidemme avulla voit turvata liiketoiminnan jatkumisen haastavissakin tilanteissa.

Tervehdyttäminen ja uudelleenjärjestelyt

Suosittelemme liiketoiminnan vapaaehtoista tervehdyttämistä ja uudelleenjärjestelyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin käytettävissämme on enemmän keinoja ja voimme ennaltaehkäistä kriisejä. Maksuvalmiusongelmissa tarvitaan nopea tilannearvio ja tervehdyttämissuunnitelma sekä välitön rahoitusratkaisu tervehdytystoimien ajaksi.

Kartoitettuamme yrityksen taloudellisen tilanteen ja ongelmat, teemme suunnitelman liiketoiminnan vakauttamiseksi ja autamme löytämään rahoitusratkaisut tervehdyttämisohjelman läpiviemiseksi. Voimme auttaa myös lainojen uudelleenjärjestelyissä, rakennemuutoksissa, omaisuuserien myynnissä ja mahdollisessa yrityskaupassa. Tervehdyttämisen tavoitteena on aina liiketoiminnan vakauttaminen.

 

”Suosittelemme liiketoiminnan vapaaehtoista tervehdyttämistä
ja uudelleenjärjestelyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa,
jolloin käytettävissä on enemmän keinoja.”

 

Yrityssaneeraus konkurssin vaihtoehtona

Yrityssaneerauksen tavoitteena on ylivelkaantuneen tai maksukyvyttömän yrityksen jatkamiskelpoisen liiketoiminnan tervehdyttäminen. Yritys- eli velkasaneerauksen hyväksyy tuomioistuin. Saneerausmenettely kestää yleensä vuosia.

Yrityssaneerausta kannattaa miettiä konkurssin vaihtoehtona, jos perusliiketoiminnalla on terveet jatkamisedellytykset, mutta yritykselle on kertynyt iso luottotappio tai velkoja. Yrityssaneeraus tähtää liiketoiminnan jatkamiseen ja konkurssin välttämiseen, mikä on monesti myös takaajien ja velkojien kannalta paras ratkaisu. Yrityssaneeraushakemuksen voi jättää tuomioistuimelle, vaikka velkoja hakisi yritystä konkurssiin.

Elinkaari voi auttaa yrityssaneeraushakemuksen laatimisessa ulkopuolisena hakemusasiamiehenä. Voimme myös toimia tuomioistuimen määräämänä puolueettomana selvittäjänä, joka laatii yrityssaneerausohjelman ja selvityksen velallisen taloudellisesta asemasta. Tällöin myös valvomme velallisen toimintaa saneerausohjelman aikana ja laadimme tilintarkastuksen.

Kysy lisää tervehdyttämisestä​