Yrityksen
lopettaminen

Yrityksen lopettaminen vapaaehtoisesti tai selvitysmenettelyllä

Elinkaaren asiantuntijat voivat hoitaa puolestanne kaikki yrityksen purkamistoimet viranomaismenettelyineen yhtiömuodosta riippumatta. Suosittelemme kartoittamaan yritystoiminnan lopettamiseen liittyvät velvoitteet ja kustannukset sekä varmistamaan oikean menettelyn ulkopuoliselta neuvonantajalta. Esimerkiksi osakeyhtiön purkamisen rinnalle on yleensä löydettävissä verotehokkaampia ja edullisempia ratkaisuja.

Yrityksen lopettaminen vapaaehtoisesti

Kun yritystoiminta halutaan lopettaa, useimmiten yritys kannattaa purkaa. Osakeyhtiö puretaan aina selvitysmenettelyllä, mutta avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön voi purkaa myös yhtiömiesten yksimielisellä sopimuksella.

Toiminimen voi lopettaa tekemällä lopettamisilmoituksen lopetettuaan yritystoiminnan, maksettuaan toiminimen velat ja luovuttuaan sen varallisuudesta. Toiminimen lopettamiseen ei tarvita virallista menettelyä. Yhdistys puretaan sen sääntöjen ja yhdistyslain mukaan.

Kun kansainvälinen yritys haluaa lopettaa liiketoiminnan Suomessa, tehdään lopettamisilmoitus ja hakeudutaan pois rekistereistä. Kiinteän toimipaikan lopettaminen sisältää erinäisiä verovelvoitteita, joiden ennakoinnissa kannattaa konsultoida yritysjärjestelyiden asiantuntijaa. Lopettamisvuoden verotukseen vaikuttavat mm. miten lopettaminen on tehty ja myydäänkö varallisuus Suomessa vai siirretäänkö se kotivaltioon.

 

”Suosittelemme kartoittamaan yritystoiminnan lopettamiseen
liittyvät velvoitteet ja kustannukset sekä varmistamaan oikean
menettelyn ulkopuoliselta neuvonantajalta.”

 

Yrityksen lopettaminen selvitysmenettelyllä

Osakeyhtiön vapaaehtoinen purkaminen onnistuu vain selvitys- tai konkurssimenettelyn kautta: molemmat ovat tarkkaan säänneltyjä prosesseja, joissa suosittelemme käyttämään ulkopuolista neuvonantajaa. Osakeyhtiön lopettamiseksi on myös muita vaihtoehtoja, joihin voit tutustua tarkemmin alasivulla.

Mikäli avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä ei päästä yksimieliseen sopimukseen yritystoiminnan lopettamisesta, on vaihtoehtona selvitysmenettely, jonka kulkua kuvaamme tarkemmin alasivulla.

Kartoita riskit ja veroseuraamukset

Ennen selvitysmenettelyyn ryhtymistä kannattaa kartoittaa koko prosessin kustannukset, aikataulu ja velvoitteet, mukaan lukien veroseuraamukset osakkaille ja yhtiölle. Selvitysmenettelyyn liittyy myös riskejä, joista on hyvä olla tietoinen.

Elinkaaren riippumattomat asiantuntijat voivat toimia sekä selvitysmiehenä että ulkopuolisena neuvonantajana kaikissa yritystoiminnan lopettamiseen liittyvissä kysymyksissä.

 

Osakeyhtiön
purkaminen

Osakeyhtiön vapaaehtoinen purkaminen onnistuu vain selvitys- tai konkurssimenettelyn kautta. Voimme toimia selvitysmiehenä ja tukea yrittäjää koko selvitysmenettelyn ajan.

Ky:n ja ay:n
lopettaminen

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön voi purkaa yhtiömiesten yksimielisellä sopimuksella tai selvitysmenettelyllä.

Pyydä tarjous yrityksen lopettamisesta