Säätiön ja yhdistyksen
tilintarkastus

Säätiön ja yhdistyksen tilintarkastus tuo läpinäkyvyyttä talouteen

Tilintarkastus lisää yhdistyksen ja säätiön hallinnon ja talouden läpinäkyvyyttä sekä vähentää väärinkäytöksiä ja kirjanpitovirheitä. 

Mitä hyötyä tilintarkastuksesta on yhdistykselle ja säätiölle?

Tilintarkastus varmistaa tilinpäätöksen oikeellisuuden, joten se tarjoaa oikean kuvan säätiön tai yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta sen hallitukselle ja sidosryhmille. 

Asianmukaisesti laadittu tilintarkastus lisää yhdistyksen toiminnan luotettavuutta rahoittajien silmissä, joten se voi parantaa mahdollisuuksia avustusten ja muun rahoituksen saamiseen.

Säätiölle tilintarkastus on lakisääteinen velvoite ja olennainen osa säätiövalvontaa.

 

 

”Laadukas tilintarkastus lisää yhdistyksen toiminnan
luotettavuutta, joten se voi parantaa mahdollisuuksia
avustusten ja muun rahoituksen saamiseen.”

 

Mitä säätiön ja yhdistyksen tilintarkastukseen kuuluu?

Säätiön ja yhdistyksen tilintarkastus kattaa tilikauden tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen. Lopuksi tilintarkastaja lausuu tilinpäätöksen oikeellisuudesta tilintarkastuskertomuksessa. Säätiölaki asettaa säätiöiden tilintarkastuskertomukselle erityisvelvoitteita.

Milloin yhdistys tarvitsee tilintarkastuksen?

Tilintarkastuslain mukaan yhdistys tarvitsee tilintarkastajan, mikäli vähintään kaksi alle listatuista tilintarkastusrajoista täyttyy päättyneellä tai sitä edellisellä tilikaudella:

• taseen loppusumma yli 100 000 euroa
• kokonaistuotot yli 200 000 euroa (kokonaistuottoihin ei lasketa yleisavustuksia)
• palveluksessa keskimäärin enemmän kuin kolme henkeä

Vaikka tilintarkastusrajat eivät täyttyisikään, tilintarkastaja on aina valittava, jos niin on määrätty yhdistyksen säännöissä. Mikäli yhdistys saa avustuksia, myös avustuksen antajat ja rahoittajat voivat edellyttää, että pienikin yhdistys valitsee tilintarkastajan. Yhdistyksen tilintarkastuksen voi suorittaa vain auktorisoitu HT- tai KHT-tilintarkastaja.

Säätiön tilintarkastusvelvollisuus ja tilintarkastuksen sisältö

Säätiö on aina tilintarkastusvelvollinen. Säätiölain mukaan säätiölle on valittava vähintään yksi tilintarkastaja, mutta säätiön säännöissä voidaan myös määrätä useammasta tilintarkastajasta. 

Säätiön tilintarkastuskertomuksessa lausutaan, annetaanko tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa olennaiset tiedot säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi. Tilintarkastuskertomuksessa tulee myös ottaa kantaa siihen, pidetäänkö säätiön toimielinten jäsenille maksettuja palkkioita ja korvauksia tavanomaisina. Lisävelvoitteista säädetään erityislainsäädännössä: esimerkiksi puoluelaki asettaa muitakin vaatimuksia puolueen tilintarkastuskertomukselle.

Säätiön tilintarkastuskertomus on toimitettava PHR:lle vuosiselvityksen mukana kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. 

Muut tilintarkastajan palvelut yhdistyksille

Auktorisoidut HT- ja KHT-tilintarkastajamme tekevät myös yhdistysten hankeavustusten tarkastuksia ja hallinnon tarkastuksia. Voimme myös kartoittaa yhdessä yhdistyksellenne sopivia avustuksia ja rahoitusratkaisuja.

Helppoa, avointa ja luottamuksellista yhteistyötä

Yhteistyössä kanssamme näkyvät arvomme: yhteisymmärrys, kasvuvoima ja kehitysvastuu. Asiointi kanssamme on helppoa ja sujuvaa. Voitte olla aina suoraan yhteydessä omaan tilintarkastajaanne, joka tuntee toimintanne ja osaa auttaa monimutkaisissakin talous- ja verokysymyksissä.

 

Pyydä tarjous säätiön tai yhdistyksen tilintarkastuksesta