Yritysjärjestelyt

Yritysjärjestelyjen asiantuntija minimoi riskit ja optimoi verotuksen

Elinkaaren asiantuntijoilla on yli 20 vuoden kokemus erilaisista yritysjärjestelyistä sukupolvenvaihdoksista yrityskauppoihin ja konsernirakenteen muutoksiin. Vero- ja yhtiöoikeuden asiantuntija kannattaa ottaa mukaan yritysjärjestelyn suunnittelun alkuvaiheessa, jotta voitte käydä läpi eri vaihtoehtojen edut, riskit ja kustannukset. Perusteellinen suunnittelu takaa yritysjärjestelyn saumattoman onnistumisen.

Neuvonantaja yritysjärjestelyn kaikissa osa-alueissa

Voimme olla tukenanne yritysjärjestelyn alusta loppuun saakka tai toimia ulkopuolisena neuvonantajana yksittäisessä osa-alueessa, kuten arvonmäärityksessä tai due diligence -tarkastuksessa. Monipuolisen kokemuksemme avulla löydät parhaiten yrityksellenne soveltuvan ja verotehokkaan toteutusvaihtoehdon. Autamme myös läpiviemään muutokset hallitusti: avullamme arki sujuu tuloksellisesti yritysjärjestelyn aikana ja sen jälkeen.

Teemme yritysjärjestelyjä koko yrityksen elinkaaren ajalla: perustamistoimista ja verotuksellisesti järkevän yritysrakenteen valinnasta yrityskauppoihin, konsernirakenteen muutoksiin ja yritystoiminnan lopettamistoimiin saakka. Voimme toimia yrityksenne yhtiö- ja vero-oikeudellisena neuvonantajana niin muutostilanteissa kuin tulevaisuutta suunnitellessa.

Minimoi riskit, maksimoi hyödyt

Yritysjärjestelyihin liittyy aina riskejä ja pienetkin virheet voivat tulla kalliiksi. Työssämme yhdistyvät pitkä käytännön kokemus erilaisista yritysjärjestelyistä, laaja yhtiö- ja vero-oikeuden tuntemus sekä auktorisoidun tilintarkastajan pätevyys. Tunnistamme eri yritysjärjestelyihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet yli 20 vuoden kokemuksella. Verotuksellisten kysymysten lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota myös suunnitellun yritysrakenteen joustavuuteen ja tehokkuuteen.

 

”Verosuunnittelu kannattaa aloittaa mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa, sillä yritysjärjestelyn toteutustapa
vaikuttaa sen verokohteluun ja -riskeihin.”

 

Verosuunnittelu on osa yritysjärjestelyä

Verosuunnittelu kannattaa aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä yritysjärjestelyn toteutustapa vaikuttaa sen verokohteluun ja -riskeihin. Esimerkiksi osakekaupassa veron maksaa myyjä ja liiketoimintakaupassa taas luovuttajana toimiva yhtiö, mutta monesti käytettävissä on myös veroneutraaleja yritysjärjestelyvaihtoehtoja.

Yritysjärjestelyissä on kuitenkin kyse paljon muustakin kuin pelkästä verosuunnittelusta, kuten vaikkapa käytännön järjestelyistä, rahoituksesta ja juridisista tai kirjanpidollisista yksityiskohdista. Tutustumme asiakkaan liiketoimintaan kokonaisuutena, jotta voimme tukea muutosprosessia monesta eri kulmasta. Osion alasivuilla voit tutustua tarkemmin yritysrakenteen muutoksiin, yrityskauppoihin, sukupolvenvaihdoksiin ja muihin yritysjärjestelypalveluihimme.

Yrityskaupat

Autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan yrityskaupan hallitusti. Tunnemme eri toteuttamismallien edut ja riskit sekä verokohtelun.

Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdos on toteutettavissa yrityskauppana tai lahjanluonteisena kauppana, lahjoituksena, perintönä tai näiden yhdistelminä.

Yritysrakenteen
muutokset

Yritys- ja konsernirakennetta voidaan muuttaa mm. sulautumisella, jakautumisella, liiketoimintasiirrolla ja osakevaihdolla.

Arvonmääritys

Arvonmääritys luo pohjan yrityskaupalle, mutta arvonmääritys kannattaa tehdä säännöllisesti myös omaisuudenhallinnan näkökulmasta.

Due diligence -tarkastus

Teemme yrityskauppoihin liittyviä due diligence -tarkastuksia sekä ostajan että myyjän näkökulmasta.

Kysy lisää yritysjärjestelyistä​