Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelulla verohyötyjä

Sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun kannattaa ottaa mukaan verotuksen ja yritysjärjestelyjen asiantuntija mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Elinkaaren asiantuntijat voivat tuoda muutosprosessiin suunnitelmallisuutta ja taloudellisia säästöjä.

Etene vaiheittain, minimoi riskit ja hyödynnä verohuojennukset

Mikäli mahdollista, sukupolvenvaihdoksessa kannattaa edetä vaiheittain. Sukupolvenvaihdos voi olla perheyrityksen elinkaaren suurin riski – tai mahdollisuus. Suunnitelmallisuudella selätämme riskit ja varmistamme verohuojennukset sekä muut taloudelliset edut.

 

”Yritysjärjestelyjen asiantuntija tuo sukupolvenvaihdokseen
suunnitelmallisuutta, jolla selätät riskit ja varmistat verohuojennukset
sekä muut taloudelliset edut.”

 

Sukupolvenvaihdos yrityskauppana, lahjana vai niiden yhdistelmänä?

Jokainen sukupolvenvaihdos on erilainen, siksi meidän tulee löytää juuri teidän yrityksellenne sopivin toteutustapa. Sukupolvenvaihdos on toteutettavissa yrityskauppana tai lahjanluonteisena kauppana, lahjoituksena, perintönä tai näiden yhdistelminä.

Verotuksen optimointi sukupolvenvaihdoksessa

Toteutustapa määrää sukupolvenvaihdoksen verokohtelun. Sukupolvenvaihdoksen verosuunnittelu kannattaakin aloittaa mahdollisimman varhain, jotta yrityskaupan jaksottamiselle ja ajalliselle hajauttamiselle jää riittävästi aikaa.

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa punnitaan esimerkiksi perintö-, lahjavero-, tulovero- ja varainsiirtoveroseuraamuksia sekä arvonlisäverotusta. Veroseuraamukset voivat kohdistua luopujaan, luovutuksensaajaan tai luovutuksen kohteena olevaan yhtiöön. Merkitystä on myös sillä, haluaako luopuva osapuoli korvauksen osakkeistaan.

Sukupolvenvaihdoksen verohuojennukset

Sukupolvenvaihdos katsotaan yrityskauppojen erityistapaukseksi sekä luopujalle että jatkajalle saatavilla olevien verohuojennusten vuoksi. Sukupolvenvaihdoshuojennukset ovat kuitenkin tapauskohtaisia: niihin vaikuttavat toteutustavan lisäksi toimiala, yhtiömuoto, kauppahinta, omistusaika ja osapuolten sukulaisuussuhde. Tuloverolaissa sekä perintö- ja lahjaverolaissa on sukupolvenvaihdoksia koskevat huojennussäännökset, kun taas varainsiirtoverolaissa ja arvonlisäverolaissa vastaavia säännöksiä ei ole.

Mikäli suunnittelette sukupolvenvaihdoshuojennusten hyödyntämistä, suosittelemme sitovan ennakkoratkaisun hakemista Verohallinnolta.

Sukupolvenvaihdos toimivalle johdolle

Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan yleensä perheyrityksen omistuksen siirtymistä perheen tai lähisukulaisten kesken. Sukupolvenvaihdos on kuitenkin toteutettavissa myös yrityksen toimivalle johdolle ilman sukulaisuussuhdetta – ja myös silloin voidaan soveltaa sukupolvenvaihdoshuojennuksia tietyin ehdoin.

Elinkaaren yritysjuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntijat ovat käytössänne sukupolvenvaihdoksen kaikissa vaiheissa, valmistelusta suunnitteluun ja toteutukseen.

 

Kysy lisää tai pyydä tarjous sukupolvenvaihdoksesta