Osakeyhtiön
purkaminen

Osakeyhtiön purkaminen ja selvitysmiehenä toimiminen

Osakeyhtiötä ei voi lopettaa vapaamuotoisesti, vaan yhtiö tulee purkaa lainmukaisella tavalla joko konkurssi- tai selvitysmenettelyllä. Meillä on pitkä ja vahva kokemus osakeyhtiöiden purkamisesta ja voimme toimia prosessissa selvitysmiehenänne.

Osakeyhtiön purkaminen selvitysmenettelyllä

Selvitysmenettely on osakeyhtiölaissa määritelty, tarkkaan säännelty prosessi, jossa tulee käyttää ulkopuolista selvitysmiestä. Menettely kestää vähintään 5 kuukautta ja siinä selvitetään yhtiön varallisuus, muutetaan omaisuus rahaksi, maksetaan velat ja suoritetaan ylijäämä osakkeenomistajille. Osakeyhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmies on esittänyt osakeyhtiölain mukaisen lopputilityksen yhtiökokouksessa.

Osakeyhtiön lopettaminen selvitysmenettelyllä soveltuu vain maksukykyisen osakeyhtiön lopettamiseen: varallisuutta on oltava enemmän kuin velkoja. 

Osakeyhtiön voi asettaa vapaaehtoisesti selvitystilaan määräenemmistön päätöksellä yhtiökokouksessa. Selvitystilan aikana osakeyhtiön asioita hoitaa selvitysmies. PHR:n ohjeet selvitysmenettelyyn näet täältä.


”Osakeyhtiön purkamiseen selvitysmenettelyllä liittyy kuluja,
riskejä ja veroseuraamuksia. Osakeyhtiön lopettamisen vaihtoehdot kannattaakin
kartoittaa huolella yhdessä ammattilaisen kanssa.”

Osakeyhtiön purkamisen riskit ja veroseuraamukset

Osakeyhtiön purkamiseen selvitysmenettelyllä liittyy kuluja, riskejä ja veroseuraamuksia, minkä vuoksi lopettamista harkitessa kannattaa punnita eri vaihtoehtoja yritysjärjestelyiden ammattilaisen kanssa.

Joskus osakkeiden tai liiketoiminnan myyminen tai kaikkien varojen nostaminen yhtiöstä kerralla saattaa olla kannattavampi vaihtoehto. Riskejä nimittäin liittyy myös siihen, että purkamisessa tulee noudattaa velkojainsuojasäännöksiä.

Osakeyhtiötä purettaessa sen varat arvostetaan käypään arvoon, mistä saattaa syntyä verotettavaa tuloa. Mikäli liiketoiminta myydään ennen purkamista, siitäkin voi syntyy luovutusvoittoa ja verotettavaa tuloa. Yhtiön purkutilanteissa voi syntyä myös arvonlisäveroseuraamuksia, jos omaisuutta, josta on vähennetty arvonlisävero, siirretään vähennyskelvottomaan käyttöön. Osakeyhtiön purkamisessa pitääkin huomioida erilaisten veroseuraamusten vuoksi myös veron kiertämistä ja peiteltyä osinkoa käsittelevät lait.

Henkilöosakkaiden verotuksen optimointi on osa hyvin suunniteltua osakeyhtiön purkamista.

Osakeyhtiön purkaminen konkurssimenettelyllä

Velkaisen, maksukyvyttömän ja kannattamattoman osakeyhtiön purkaminen onnistuu vain konkurssimenettelyllä. Tervehdytystä ja saneerausta voi harkita konkurssin vaihtoehtona, jos toiminnan jatkamiselle on edellytyksiä.

Sulautuminen ja jakautuminen purkamisen vaihtoehtona

Osakeyhtiön voi vaihtoehtoisesti lakkauttaa myös yritysjärjestelyillä sulautumisen tai jakautumisen kautta.

Liiketoiminnan keskeyttäminen (ns. pöytälaatikkoyhtiö)

Mikäli osakeyhtiötä ei tahdo purkaa, voi sen jättää ns. pöytälaatikkoyhtiöksi. Toiminnan keskeyttämisestä tulee ilmoittaa Verohallinnolle ja tieto kirjataan myös YTJ-järjestelmään. Keskeyttäminen on hyvä vaihtoehto lopettamiselle, jos ajatuksena on jatkaa liiketoimintaa vielä joskus, sillä silloin yritys ja sen nimi pysyvät voimassa.

Käytännössä ”pöytälaatikkoyritys” poistetaan ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverorekistereistä. Kun toimintaa halutaan taas jatkaa, tulee aloittamisesta ilmoittaa Verohallinnolle. Keskeyttämistä ei tarvitse ilmoittaa kaupparekisteriin.

Mitä riskejä liittyy purkamattomaan osakeyhtiöön?

Kannattaa huomioida, että jos osakeyhtiötä ei pureta lain vaatimalla tavalla, pöytälaatikkoyhtiölle jäävät lakisääteiset raportointivelvollisuudet. Toimimatonkin osakeyhtiö joutuu esimerkiksi laatimaan jokaiselta tilikaudelta tilinpäätöksen ja toimittamaan sen PHR:lle. Raportointivelvollisuuksien laiminlyönti voi johtaa osakeyhtiörikkomukseen, kirjanpitorikokseen tai -rikkomukseen.

Pyydä tarjous osakeyhtiön purkamisesta​