Enkelisijoittaminen

Enkelisijoittaja on kasvun kumppani

Elinkaaren enkelisijoittajat ovat riippumattomia, suomalaisia yksityishenkilöitä. Olemme kiinnostuneita kasvunälkäisistä startup- ja pk-yrityksistä, jotka kaipaavat lisärahoitusta ja strategista tukea suunnitelmallisen kasvun rakentamiseen.

Millaisia sijoituskohteita haemme?

Sijoitamme innovatiivisiin, yrittäjävetoisiin ohjelmisto- ja palvelualan startup- ja kasvuyrityksiin. Meihin vetoavat intohimoiset yrittäjät, joilla on jo näyttöä kasvun luomisesta joko tässä tai edellisessä yrityksessään. Yrityksen on tavoiteltava voimakasta kasvua seuraavien 1–3 vuoden aikana ja mielellään myös joko pörssiin listautumista tai yrityskauppoja.

 

”Etsimme enkelisijoituskohteiksi innovatiivisia,
yrittäjävetoisia ohjelmisto- ja palvelualan
startup- ja kasvuyrityksiä.”

 

Mitä Elinkaaren enkelisijoittajat tarjoavat?

• Pääomaa, jonka avulla yritys voi toteuttaa seuraavan kasvuelinkaarensa
• Kasvuvoimaa: kokemusta ja strategista osaamista kasvun luomiseen sekä siihen liittyvien haasteiden ratkomiseen
• Bisnesosaamista: suunnitelmallista liiketoiminnan ja talouden kehittämistä
• Mentorointia: yrittäjien henkilökohtaista sparrausta
• Kontakteja ja synergiaa: käytössänne on Elinkaaren verkosto synergiaetuineen

Mitä enkelisijoittaminen tarkoittaa?

Enkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityisen riskisijoittajan (enkelisijoittajan eli bisnesenkelin) tekemää henkilökohtaista pääomasijoitusta kasvuyritykseen. Pääoman lisäksi yritys hyötyy enkelisijoittajan osaamisesta, näkemyksestä ja verkostosta.

Vastineena sijoitukselleen bisnesenkeli saa vähemmistöomistuksen yrityksestä ja yleensä myös hallituspaikan, jotta hän pystyy tarjoamaan laajaa strategista tukea yrityksen kehittämiseen. Yrityksen kasvettua enkelisijoittaja irtautuu yrityksestä yhdessä sovitun exit-strategian mukaisesti, jolloin hän saa sijoitukselleen tuottoa.

Koska enkelisijoittaminen on henkilökohtaista riskisijoittamista, jokainen enkelisijoittaja toimii omalla tavallaan. Yrityksen onkin tärkeää tutustua potentiaalisten sijoittajien osaamisprofiilin lisäksi heidän toimintatapoihinsa.

Miten neuvottelut enkelisijoittamisesta etenevät?

Löydettyämme kiinnostavan sijoituskohteen teemme aina due diligence -tarkastuksen. Mikäli näytämme hyvältä matchilta toisillemme, käynnistämme neuvottelut yrittäjien kanssa. Onnistuneiden neuvotteluiden jälkeen laadimme rahoitustarjouksen ja sopimukset, joihin kirjataan yhteistyön luonne ja ehdot, jotka suojaavat molempia osapuolia.

Minkä kokoisia enkelisijoituskohteita etsimme?

Yleensä edellytämme vähintään 2–3 miljoonan euron liikevaihtoa ja 10–15 % vuosittaista kasvua. Nopeasti skaalautuvan liiketoiminnan teknologiastartupeille liikevaihtovaatimukset voivat olla tapauskohtaisesti alhaisempia, mutta vastaavasti kasvuvaatimukset korkeampia.

Kuinka suuria enkelisijoitukset ovat?

Sijoituksemme vaihtelevat yrityksen koon, kasvupotentiaalin ja tulevaisuuden suunnitelmien sekä tavoittelemamme osuuden mukaan. Enkelisijoitukset voivat siten olla mitä tahansa 50 000 ja 500 000 euron välillä

Mikä on enkelisijoittamisen tavoite?

Tähtäämme aina siihen, että enkelisijoituksesta irtautumisen jälkeen yritys kasvaa entistä voimakkaammin ja kannattavammin. Tavoittelemme yleensä irtautumista jo 2–3 vuoden sisällä, sillä haluamme mahdollistaa murrosvaiheen nopean kasvun ja luovuttaa yrityksen takaisin omistajiensa käsiin valmiina seuraavaan kasvuelinkaareensa.

 

Kysy lisää enkelisijoittamisesta