Osakeyhtiön tilintarkastusvelvollisuus: milloin tilintarkastaja on valittava

Osakeyhtiö on yleensä tilintarkastusvelvollinen, kun taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai yhtiö työllistää vähintään kolme henkeä. Osakeyhtiön kannattaa valita tilintarkastaja, joka tarjoaa muutakin kuin lakisääteistä varmennuspalvelua.

Osakeyhtiön tilintarkastusvelvollisuus

Lähtökohtaisesti kaikki suomalaiset osakeyhtiöt ovat tilintarkastusvelvollisia. Vain pienimmät ja
toimintaansa aloittelevat yhtiöt voidaan tietyin ehdoin vapauttaa lakisääteisestä tilintarkastusvelvollisuudesta.

Osakeyhtiön tilintarkastukseen voit tutustua tarkemmin erillisessä artikkelissamme.

 

”Mikäli yhtiöjärjestyksessä tai rahoitusehdoissa
määrätään tilintarkastuksesta, osakeyhtiön täytyy valita tilintarkastaja,
vaikka tilintarkastusrajat eivät täyttyisikään.”

 

Milloin tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta?

Mikäli osakeyhtiön päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella vain yksi alle listatuista velvoitteista on täyttynyt, ei tilintarkastajaa välttämättä tarvitse valita:
• taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
• liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai
• palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Näissä tapauksissa tilintarkastaja täytyy valita, vaikka muut tilintarkastusvelvollisuuden ehdot eivät täyttyisi:

• Mikäli osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on määrätty tilintarkastajan valinnasta, tilintarkastaja tulee valita joka tapauksessa. Tilintarkastuksesta voidaan määrätä myös rahoitusehdoissa.
• Mikäli vähemmistöosakkaat vaativat tilintarkastajan valintaa yhtiökokouksessa. Tilintarkastusta vaativilla vähemmistöosakkailla tulee olla vähintään kymmenesosa kaikista osakkeista tai kolmasosa yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.
• Holding-yhtiö on aina tilintarkastusvelvollinen.

Säätiön ja asunto-osakeyhtiön tilintarkastusvelvollisuus

Säätiön ja asunto-osakeyhtiön on aina valittava tilintarkastaja.

Voiko pienyritys tehdä vapaaehtoisen tilintarkastuksen?

Vaikka tilintarkastusvelvollisuus ei täyttyisi, pienyritys voi tehdä tilintarkastuksen vapaaehtoisesti. Ulkopuolisen asiantuntijan tekemä tilintarkastus tuo johdolle varmuuden tilinpäätöksen ja tilikauden kirjanpidon oikeellisuudesta.

Tilintarkastettu tilinpäätös lisää sidosryhmien luottamusta pienyrityksen talouteen ja toimintaan. Tilintarkastuskertomusta saatetaan vaatia myös rahoitusta hakiessa.

Tilintarkastaja on usein myös paras – ja yrittäjän lähin – neuvonantaja monimutkaisissa verotuskysymyksissä tai yritysjärjestelyiden suunnittelussa. Tässä artikkelissa voit tutustua tarkemmin tilintarkastajan valintaan.


Pyydä tarjous tilintarkastuksesta